Медицинска професионална мрежа

Рак на яйчника

Антони Филипов завършва Медицинския университет София през 1987год. Има следните квалификации: Спе...

Работи с НЗОК

Предлага за вашето здраве - Продукти эа лечебно хр...

Клиника за лъчелечение и център за обучение и прак...

Началник на отделение по Гинекология - МБАЛ Довери...

Извършва лечебно-диагностична и оперативна дейност...

Лекар, лицево - челюстна хирургия. Преглежда след ...

Обща хирургия - Началник клиника в УМБАЛ Света Анн...

Жлъчно-чернодробна, панкреатична хирургия и лапаро...

Хирург с дългогодишен стаж и опит в общата и корем...

Обяви

Предлагаме автоматично смазващо устройство - Асистина 301 на W&H за всички видове де...