Медицинска професионална мрежа

ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ САЙТ!
ВНИМАНИЕ! ТОЗИ САЙТ НЕ ПРЕДОСТАВЯ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ.
ПРЕДОСТАВЕНАТА МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ В ТОЗИ САЙТ НЕ МОЖЕ ДА ЗАМЕНИ КОНСУЛТАЦИЯТА ПРИ ВАШИЯ ЛЕКАР!

 1. Общи положения:
  1. Името на PlatformaMedica.com се ползва от НИИД БГ ЕООД, за да определя този сайт като платформа с медицинска насоченост.
  2. Това СПОРАЗУМЕНИЕ се сключва между НИИД БГ ЕООД, доставчик на услугите в Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com и потребителите ползващи услугите, независимо дали те са регистрирани в него или не. Използването на тази хипер-връзка от потребителите се приема като съгласие с условията на това СПОРАЗУМЕНИЕ. При несъгласие потребителите са освободени от ангажимента да ползват услугите на Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com .
  3. НИИД БГ ЕООД предоставя своите услуги, така, както ги е описала в PlatformaMedica.com, без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми възникнали върху потребителските компютри като загуба на информация, заразяване с вируси и други.
  4. Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com предоставя възможност за публикуване в интернет на обяви, научни и други, публикации, реклама на медицински стоки разрешени от Закона, услуги и лица заети в сферата на Медицината, както и презентации и изпращане на съобщения до групи регистрирани потребители, а също и възможност за директен контакт на потребителите с медицински специалисти, фирми и организации, участващи в платформата чрез форма за обратна връзка към e-mail, посочен от регистрираните потребители.
  5. При използването на някои функционалности на PlatformaMedica.com е възможно да се налага предоставяне на лични данни, които се съхраняват в базата данни на сайта и са обект на кореспонденция само за идентификация съгласно българското законодателство при пълна конфиденциалност спрямо трети лица, като се взимат всички необходими технически и организационни мерки за защита на лични данни от случайно или незаконно разпространение, случайна загуба, обработване, неправомерен достъп, изменение, унищожаване или други незаконни форми на посегателства върху тях. PlatformaMedica.com не гарантира защитата на личните данни, изпратени онлайн преди да са получени.
  6. Регистрацията на потребителите се извършва по името на дружеството, организацията, лицето и практиката описани в документа за регистрация в ТР, или в официална документация.
  7. Изключение: Платените профили имат възможност да присъстват с името на фирмата, със запазената си марка или с популярно название, което не е име или запазена марка на друга фирма, лице, организация или практика. В случай на спорове, касаещи имена на фирми и запазени марки, дружествата/лицата предоставят документ, с което удостоверяват верността на публикуваната информация за името(марката).
  8. НИИД БГ ЕООД не извършва посредническа дейност в осъществяването на контакти между потребителите, фирмите, организациите, лицата и практиките регистрирани в сайта, а само предоставя възможност за връзки, без да гарантира, възможността за осъществяването им.
  9. Желаещите да ползват услугите на Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com, могат да се регистрират безплатно или да изберат платена услуга.
  10. Мястото на платения профил в съответната подкатегория се определя от датата на плащане, като приоритет има първият заплатил позицията, като мястото на профила не зависи от броя на посещенията.
  11. Мястото на безплатния профил, в съответната подкатегория се определя от датата на регистрация, като приоритет има последният регистриран като мястото на профила не зависи от броя на посещенията.
  12. Всички посещения на отделните профили през PlatformaMedica.com се отчитат от датата на първоначалното публикуване на уеб страницата на фирмата, организацията, лицето и практиката.
  13. При възникнали спорове относно ползването на услугите, предлагани от Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com се взимат в предвид следните тежести:
   1. фактура;
   2. договор за услугата;
   3. e-mail за първоначална регистрация.
  14. Всички банери се визуализират на ротационен принцип според зададения лимит на показване.
  15. НИИД БГ ЕООД използва рекламни фирми - трети страни за показването на реклами, когато потребителите посещават уебсайта www.PlatformaMedica.com Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията на потребителите на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за тях. За да получите повече информация за тази практика и да научите с какъв избор разполагате, за да не се използват тези данни от съответните рекламни фирми, прочетете: Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.
  16. PlatformaMedica.com не гарантира актуалността и достоверността на публикуваната информация, съвети или допълнителни инструкции и техническите спецификации на продуктите по отношение на тяхната пригодност за предвидените цели и употреби приети в целия свят както и за евентуални вреди причинени поради субективната интерпретация при употреба на препоръките поместени на сайта.
  17. Всеки потребител прилага и помества информация и коментари в сайта на собствена отговорност като публикациите, научните тези и разработки следва да отговарят на изискванията на pdf-icon Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина.
  18. Рекламата в Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com изцяло е съобразена с изискванията на pdf-icon Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина.
  19. Публикуваните текстови, графични, аудио, видео и аудио-видео материали във вида, в който са, са собственост на носителите на авторските им права, отговорността за което се поема от фирмата/лицето публикуващи ги в PlatformaMedica.com
  20. В PlatformaMedica.com не се допускат дискусии, публикации, съобщения и коментари за несъгласувани с отдел "Лекарствена безопасност" при ИАЛ лекарствени средства!
  21. Не всяка информация на сайта е достъпна за нерегистрирани потребители, поради естеството на информацията и изскванията на pdf-icon Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина.
  22. При непозволена намеса от трети лица, технически грешки или проблеми със сървърите поддържащи сайта PlatformaMedica.com НИИД БГ ЕООД не носи отговорност за защита на данните при поместването им в препратки от и на свързани с PlatformaMedica.com български и чужди сайтове.
  23. При използването / публикуването / предоставянето на научна и друга информация от / в www.PlatformaMedica.com с текст и/или хиперлинк, позоваването е задължително.
 2. Права и задължения на НИИД БГ ЕООД
  1. Публикуване на предоставената от фирма, организация, лице или практика актуална информация, като с приоритет се публикува тази на регистрираните потребители заплатили рекламна услуга.
  2. Своевременно активиране на заплатените рекламни позиция.
  3. НИИД БГ ЕООД уведомява клиентите си, че като момент на плащане приема датата на плащането в брой и/или датата на банковия документ за превод на сумата.
  4. НИИД БГ ЕООД предоставя възможност за 24/7 достъп за корекция на профилите от регистрираните потребители на Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com.
  5. НИИД БГ ЕООД има право да отстрани неработеща препратка (линк) от което и да е рекламен профил и/или банер, без оглед на това дали клиентът е заплатил специално за публикуване на препратка (линк) водещ към уеб сайт или линкът е публикуван безплатно. Фирма НИИД БГ ЕООД е длъжна да уведоми клиента по e-mail за това си действие.
   Препратката може да бъде възстановена самостоятелно от клиента, в момента в който сайтът вече работи.
   НИИД БГ ЕООД не приспада и не възстановява суми за неработещи препратки.
  6. НИИД БГ ЕООД има право да премахва всички явно неточни, неподходящи и подвеждащи публикации, коментари и всякакви аудио-визуални материали поместени от регистрираните потребители без оглед на заплатената услуга от тяхна страна, без изричното съгласие и уведомяване за това. Потребителите могат да сигнализират за всяка неактуална, невярна, въвеждаща в заблуда информация на електронен адрес info@PlatformaMedica.com
  7. Не се допускат профилите с порнографско или еротично съдържание и такива, нарушаващи Интернет етиката, законите на РБ и международните актове.
  8. Възможно е при ползването на този сайт, да попаднете на здравни и здравно-медицински материали със сексуално съдържание, което да намирате за обидно. В този случай, моля, не използвайте PlatformaMedica.com
  9. Не се допускат профилите, съдържащи нецензурна информация, такива със съдържание, нарушаващо правата и свободите на гражданите, с информация, неподходяща за малолетни лица, за гадатели, лечители, екстрасенси и др., чиято реклама е ограничена от закон и други несъобразени с основната дейност на Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com.
  10. НИИД БГ ЕООД ще премахва по нейно усмотрение неточна и неподходяща по отношение дейността на Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com информация.
  11. НИИД БГ ЕООД се задължава да не предоставя на трети лица служебната информация за регистрираните потребители обявена в клиентската форма, освен с тяхно съгласие, с изключение на случаите когато се засягат правата и интересите на Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com или това е поискано по съответния законов ред от държавните органи.
  12. НИИД БГ ЕООД запазва правото си без предварително уведомяване да прекрати взаимоотношенията си с потребителя, в случай че установи нарушения в изпълнението на условията от Споразумението, Интернет етиката, законите на РБ и международните актове, като не дължи никакви обезщетения и компенсации.
  13. НИИД БГ ЕООД не възстановява суми за неправилни и неподходящи за Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com профили, тъй като счита, че потребителят се е запознал с условията по това споразумение.
  14. НИИД БГ ЕООД не възстановява суми и не изплаща обезщетения за нереализирани намерения в следствие публикуването на информация, тъй като счита, че потребителят е запознат с условията на обикновения риск.
  15. НИИД БГ ЕООД не възстановява никакви суми за услуги, едностранно и предварително прекратени от клиентите, без оглед на срока, за който са заплатени услугите.
  16. НИИД БГ ЕООД не поема никакви ангажименти, отнасящи се до взаимоотношения на потребителите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от такъв вид взаимоотношения.
  17. НИИД БГ ЕООД запазва правото си да променя и подобрява вида на услугите си по всяко време, като се ангажира с навременно уведомяване на потребителите си чрез публикуването на съобщения в това споразумение или като ги уведомява лично в писмен вид. В даден срок, ако потребителите не заявят несъгласие с направените промени, то те се считат автоматично обвързани с тях. При заявено несъгласие в дадения срок НИИД БГ ЕООД може да прекрати временно или окончателно взаимоотношенията си със съответния потребител.
  18. НИИД БГ ЕООД има право да изпраща уведомления по факс или email, с което писмената форма се счита за спазена.
  19. НИИД БГ ЕООД има право да използва кукита (cookies) в собствените си интернет страници и в тези, които разработва за клиентите си. Кукитата (cookies) представляват малко количество информация, предавана от сървъра към клиентския компютър и записвани на него за кратко време, като клиентският компютър ги предава всеки път към сървъра, с което той се индентифицира еднозначно.
  20. НИИД БГ ЕООД се задължава да не предоставя email адресите на фирмите, организациите, лицата и практиките регистрирани в Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com.
  21. НИИД БГ ЕООД има право да изпраща служебна поща на участниците в Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com до изричното им отказване от нея.
  22. НИИД БГ ЕООД има право да използва базата данни на Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com с цел изпращане на съобщения до електронните адреси на регистрираните фирми в сайта, съдържащи информация за услуги, предлагани от свързани с НИИД БГ ЕООД дружества, като се съобразява с изискванията на ЗЕТ и Регистъра на електронни адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения към КЗП.
  23. НИИД БГ ЕООД ще отхвърля профилите, съдържащи предимно главни букви.
  24. НИИД БГ ЕООД гарантира единствено обективността на информацията, която се публикува директно от служителите и/или с тяхно съдействие в публичното пространство, и не допуска публикуване на информация която може да доведе до етническо, верско или друго напрежение или нетърпимост.
  25. НИИД БГ ЕООД не носи отговорност за използвани в страниците на Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com и приложенията му материали, съвпадащи с чужди такива или собственост на други лица, както и за материали, накърняващи трети лица.
  26. PlatformaMedica.com предоставя безплатно връзка към интернет страниците на някои държавни институции за улеснение на своите потребители и като знак на увереност в необходимостта от бърз и лесен достъп до информацията, необходима за информираността на потребителите на съдържанието на сайта.
 3. Права и задължения на потребителите:
  1. Всички потребители регистрирани в системата получават идентификационен номер и парола, с които имат достъп до Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com, където могат да управляват съдържанието на профилите си и да използват функционалностите в зависимост от характеристиките на заплатената услуга.
  2. Регистрирайки се, потребителите се съгласяват да попълнят точно и на български език данните в клиентската форма за регистрация в PlatformaMedica.com Попълването на тези данни се приема за изрично съгласие с необходимостта от предоставянето им като за верността и точността им се носи субективна отговорност.
  3. Регистрираните потребители са информирани, че информация изписана само с главни и/или латински букви, няма да бъде публикувана в Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com.
  4. Допустимо е публикуването на статии и научни публикации на Английски език.
  5. Регистрираните потребители са длъжни своевременно да отразяват настъпили промени по информацията за контакти и URL с цел поддържане на актуалността на данните в PlatformaMedica.com
  6. Публикуващите информация и реклама на лекарствени средства предназначена за медицински специалисти, декларират, че имат необходимите разрешителни и лицензни документи за търговия и/или производство и реклама според изискванията на българското законодателство. Като по смисъла на pdf-icon Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, като медицински специалисти се определят лекари, лекари по дентална медицина, магистър-фармацевти, медицински сестри, акушерки, медицински лаборанти, фелдшери и помощник-фармацевти.
  7. По смисъла на pdf-icon Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина регистрираните потребители използвайки функционалностите на платформата имат право да водят кореспонденция по специфичен въпрос или проблематика, свързан с даден лекарствен продукт.
  8. По смисъла на pdf-icon Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина регистрираните потребители могат да изпращат информационни съобщения и указания относно промени в опаковката, предупреждения за нежелани лекарствени реакции като част от общите мерки за безопасността на лекарствения продукт. Да публикуват търговски каталози и ценови листи, при положение, че не съдържат данни с рекламен характер по отношение на лекарствения продукт.
  9. По смисъла на pdf-icon Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина регистрираните потребители могат да публикуват изявления отнасящи се до здравето на човека или заболявания, когато те директно или индиректно не насочват към лечение, профилактика и диагностика с лекарствени продукти.
  10. По смисъла на pdf-icon Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина регистрираните потребители могат да публикуват реклами, предназначени само за медицински специалисти, само на лекарствени продукти, за които е издадено разрешение за употреба по реда на този закон и като спазват всички изисквания към изготвянето на рекламата описани в pdf-icon Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина.
  11. Отговорите на въпроси от страна на лекари, зададени от пациенти през формите за обратна връзка към профилите на регистрираните лекари в PlatformaMedica.com НЕ могат да заменят посещението в кабинета на съответния специалист. Те не могат да се използват за поставяне на диагнози и като назначения на лечение.
  12. Не се допуска реклама на лекарствени продукти отпускани с рецепта пред лица, които не отговарят на определението за медицински специалисти по смисъла на pdf-icon Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина.
  13. Рекламата на лекарствени средства пред медицински специалисти по смисъла на pdf-icon Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина може да се извършва единствено и само според изискванията на раздел ІV на Наредба №1 от 25.01.2012 за изискванията към рекламата на лекарствените продукти.
  14. В случай на несъгласие с политиката и предлаганото СПОРАЗУМЕНИЕ с потребителите от страна на Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com, потребителят може да прекрати предсрочно взаимоотношенията си с фирмата доставчик на услугите (НИИД БГ ЕООД), но няма право на никакви компенсации и обезщетения.
  15. Потребителят няма право да въвежда информация нарушаваща нормите на морала и добрите нрави, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на РБ, законите и международните актове, както и конфиденциална информация от всякакъв вид.
  16. Потребителят може да използва свободно единствено и само общодостъпната информация в платформата предоставена от НИИД БГ ЕООД, като няма право да я извлича по никакъв начин, с цел създаване и използване в друга база данни, да я продава, препродава или предоставя на трети лица.
  17. Абсолютно се забранява предоставянето и препращането на информация с ограничен достъп от страна на регистрираните потребители на лица, които не отговарят на определението за медицински специалисти по смисъла на pdf-icon Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и нейното копиране с недобросъвестна цел.
  18. Абсолютно се забранява на медицинските специалисти регистрирани в PlatformaMedica.com да предоставят достъп до акаунтите си на трети лица. Отговорността при доказването на такъв достъп и възникналите последици се поема от титуляра на акаунта.
  19. Регистрираните потребителите на Медицинската професионална мрежа PlatformaMedica.com могат да заявят или да се откажат от получаването на електронна поща изпратена от/ чрез PlatformaMedica.com, на посочен в профила им и-мейл, както използват създадената възможност в меню Настройки.
  20. Потребителите на Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com се съгласяват да получават и да разглеждат непоискани търговски съобщения от доставчика на услугите НИИД БГ ЕООД и негови свързани дружества.
  21. Потребителите на Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com декларират, че не са регистрирани в Регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения към Комисията за защита на потребителите. В противен случай и при несъгласие са освободени от ангажимента да ползват услугите на Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com.
  22. Потребителите на Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com са запознати с правата си по Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, относно получаването на търговски съобщения по и-мейл от всякакъв вид.
  23. Фирми, които публикуват в Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com, се съгласяват с условията, които поставя НИИД БГ ЕООД за публикуване на обяви, реклама и публикации на нейните страници и съобразно pdf-icon Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина.
  24. Клиенти, заплатили рекламна услуга и заявили желание за отказ от участие в Медицинската професионална мрежа – PlatformaMedica.com, преди изтичането на заплатения период, губят правото да използват съответната рекламна услуга. Остатъкът от заплатената сума за съответната рекламна услуга не подлежи на доусвояване или връщане от страна на НИИД БГ ЕООД.
  25. Всяко изготвяне на копия от предоставените ресурси (текстови, графични, аудио, видео и аудио-видео материали) за трети лица с цел продажба, отдаване под наем или предоставяне на електронен носител или каквото и да е действие с цел извличане на икономическа изгода е строго забранено и се наказва от закона.

При възникнали неясноти по горното СПОРАЗУМЕНИЕ и други въпроси, пишете на електронна поща info@PlatformaMedica.com.

Обяви