Медицинска професионална мрежа

Моят доктор

д-р Свилен Неделчев Мерсинков

Натискайки бутон „Запиши", Вие ще станете част от списъка с виртуални пациенти на д-р Свилен Неделчев Мерсинков. Наличието на такъв списък, дава възможност записаните пациенти да бъдат осведомявани за: Промени в графика, отпуски, получаване на важна информация и др., предоставена от избрания лекар, (лечебно заведение).

ВНИМАНИЕ! Участието в списъка е само средство за информация, не създава ангажименти на лекаря и не осигурява никакви предимства при физическото използване на услугите му.
captcha image