Медицинска професионална мрежа

Ангиология

Ангиологията(букв. наука за кръвоносните съдове) обхваща диагностиката, медикаментозното и ендоваскуларно лечение и проследяване на заболяванията на артерии, вени и лимфни съдове. Най – честите нозологични единици по които се работи са: Дълбока венозна тромбоза; Повърхностен тромбофлебит; Варикоза (разширени вени) на долните и горните крайници; Стесняване и/или запушване на сънните артерии; Хронична или остра артериална недостатъчност (запушване); Аневризма (разширяване) на коремната аорта и артериите на крайниците; Лимфедем на крайниците; Стесняване на мезентериалните и/или бъбречните артерии. Много важна задача на ангиолога през последните години е профилактиката и ранната диагноза с цел намаляването на риска от усложнения на съдовите заболявания. Основните умения на ангиолога включват насочен клиничен преглед, ултразвукова диагностика( вкл. ЕхоДоплерово изследване) на съдовете, инвазивна и неинвазивна ангиография.

Безкръвно лечение на разширени вени. Ултразвукова ...

Над 20 години трудов стаж като лекар по сърдечно -...

Ключови думи:  ангиология, ангиолог, изследване на кръвоносни съдове, лимфни съдове