Медицинска професионална мрежа

Хосписи

Хосписите предлагат тип грижа, която се фокусира върху палиативно лечение на симптомите на пациента. Тези симптоми могат да бъдат физически, емоционални, духовни или от социален характер. Понятието ”хоспис” се формира през XI век. След това в продължение на векове, хосписи са места за гостоприемство на болни, ранени, умиращи, както и на пътешественици или поклонници.

Дом за възрастни хора.

Дом Лилия e в Драгалевци - район със свеж планинск...

Ние сме заведение за медицинско наблюдение и поддъ...

Ключови думи:  хосписи, хоспис, грижа за възрастни, грижа за тежкоболни хора, след болнична помощ