Медицинска професионална мрежа

Физиотерапия

Физиотерапията (от физическа терапия) е бързо развиваща се област от медицината, която се обогатява със все по-съвършенни технологични средства и лечебни методи. Физиотерапията помага на увредените органи да възстановят нормалните си функции. При редица заболявания, неподдаващи се на стандартни медицински интервенции, с физиотерапия се постига пълно излекуване - само чрез нагревки или чрез други физиотерапевтични процедури. Приложението на физиотерапия и рехабилитация е в обширен спектър от заболявания и травми в областта на ортопедия, спортна медицина, травматология, неврология, клинична електрофизиология, редица заболявания от сферата на общата медицина, педиатрията и геронтологията.

Терапията с уреда Swingmed.

Частен кабинет. Квалифициран специалист по физиоте...

Ключови думи:  физиотерапия, физиотерапевт, нагревки, лечение с лазер, процедури с ултразвук, процедури с парафин, УВЧ процедури