Медицинска професионална мрежа

Фармация е здравна професия, която свързва здравните науки с химическата наука и е свързвана с осигуряване на безопасна и ефективна употреба на фармацевтичните лекарства. Във Фармацевтичен факултет се обучават в редовна форма студенти за придобиване на висше образование по специалността “Фармация” за образователно-квалификационната степен “Магистър” с професионална квалификация “магистър-фармацевт”, а също и обучение на магистър-фармацевти за придобиване на образователната и научната степен “Доктор”.

Публикации в Фармация

публикувано на

Съхранение на лекарствата Лекарствата ни предпазват от болка, инфекции, заболявания, паника, температура, а с правилното съхранение и редовните прегледи на домашната аптечна, както и уточняване сроковете на годност допринасяме за качеството им. Правилното прилагане на всяка една лекарствена терапия е съпроводено с

Ключови фрази: фармация, фармацевтичен, фармацевтична, аптека