Медицинска професионална мрежа

Фармацевтични компании

Фармацевтични компании са фирмите производители и вносители на лекарствени средства, притежаващи необходими за дейността им лицензи и дейност изцяло съобразена с изискванията на Българското законодателство. Всички изисквания към лекарствата и дейностите с тях са строго регламентирани от държавата със закони и подзаконови нормативни документи. Най -общо контрол върху дейността на фармацевтичните компании упражнява МЗ и ИАЛ.

ТАЛОДЕРМА предлага над60 галенови лекарствeни прод...

производител на лекарствени продукти и хранителни ...

Фармацевтична компания.

Производство на ветеринарни медикаменти, биоциди, ...

Ключови думи:  фармацевтични компании, фармацевтична компания, производител на лекарства, фармацевтична индустрия, фармацевтичен завод