Медицинска професионална мрежа

Факултет по обществено здраве - Пловдив

Обучението във Факултет по обществено здраве - Пловдив се провежда от квалифицирани преподаватели със специалности и научни интереси в следните главни направления: Социална медицина, Обща медицина, Медицинска и бизнес етика, Медицинска информатика и биостатистика, Хигиена и екомедицина, Епидемиология на инфекциозните болести, Приложна епидемиология, Медицина на бедствените ситуации, Медицинска психология, Философска антропология, Медицинска социология, Информационни технологии в медицината, Здравен мениджмънт, Икономика на здравеопазването, Здравно законодателство и медицинско право, Управление на здравни проекти и времето, Медицинска педагогика и други.

Мениджър Човешки ресурси.

Ключови думи:  студенти по Обществено здраве, Пловдив, медицински колеж Пловдив, задочно обучение Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение Пловдив