Медицинска професионална мрежа

Факултет ветеринарна медицина - ЛТУ София

Подготовката на студентите във Факултетът по ветеринарна медицина към Лесотехническия университет в гр. София предоставя на студентите възможности, като бъдещи ветеринарни лекари да се реализират професионално във всички сфери, предмет на ветеринарната медицина.

Ключови думи:  ветеринарен лекар към лесотехническия, Факултет по ветеринарна медицина ЛТУ София