Медицинска професионална мрежа

Урология

Урологията е комплексна медицинска специалност с хирургична насоченост, която изучава етиологията, патогенезата и симптоматиката на заболяванията на пикочно-половата система при мъжете и на пикочната система при жените, като осъществява и разработва методи за диагностиката, лечението и профилактиката им. Урологията се занимава предимно с хирургичното лечение на съответните заболявания, но ползва и консервативни методи за лечение. В България специалност урология се придобива от магистри по медицина, преминали 5 годишен курс на следдипломно обучение (специализация), и успешно положили теоретичен и практичен държавен изпит. Лекарите със специалност урология се наричат уролози.

Резултати 1 - 10 от 22

Ключови думи:  урология, уролог, бъбречна недостатъчност, заболяване на простатата