Медицинска професионална мрежа

Трудова медицина

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е задължение на юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работници и служители по трудово правоотношение, както и лица, които за своя сметка работят сами или в сдружение. Трудовата медицина е клон на клиничната медицина, който е най-активен в областта на трудовото здраве. Нейната основна роля е да осигури здравен съвет на организации и индивиди, с което да подсигури най-високи стандарти на здраве и безопасност на работното място, които могат да бъдат постигнати и поддържани. Службата по трудова медицина не е лечебно заведение по смисъла на Българския закон и няма право да се занимава с лечебна или диагностична дейност - т.е. няма право да прави медицински прегледи.

Служба по трудова медицина изготвя пълна докумен...

Служба по трудова медицина - консултира и подпомаг...

Извършва оценка на риска за здраве и безопасност п...

Трудова медицина!

Службата по трудова медицина”Превенция 2004&...

Службата по трудова медицина,предлага комплексно о...

Лицензирана СТМ оценка на риска на работните места...

Консултации по ЗБУТ, оценка на риска, провеждане н...

СТМ. Цялостна оценка на риска за здравето и безопа...

КОНСУЛТАЦИИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОП...

Резултати 1 - 10 от 12

Ключови думи:  трудова медицина, условия на труд по ЗБУТ, профилактични прегледи на работници