Медицинска професионална мрежа

Съдебна медицина

Специалността Съдебна медицина обхваща приложението и развитието на медицинските и природо - научните знания в съдебната система.
Сътрудничеството между съдебни лекари и криминалисти е важна предпоставка при провеждането на разследвания при произшествия и престъпления от криминален характер.
Съдебната медицина се занимава с установяване причините за смъртта чрез огледи на труповете, който се провеждат на място на произшествията или престъпленията и с аутопсиране на съдебномедицински случаи. Съдебно медицинските специалисти извършват ДНК-анализи, изследване и съпоставка на пръстови отпечатъци и отпечатъци от зъби. Изучават ефекта на отровите, алкохола и наркотиците върху човешкото тяло.
Съдебно медицинската практика включва съдебномедицински аутопсии на починали от насилствена смърт, такива след лечение в болницата, казуси на убийства, самоубийства и нещастни случаи. Съдебните лекари изработват и експертизи по следствени и съдебни дела.
На страниците на Платформа Медика, можете да откриета информация за водещи съдебно медицински специалисти в България.

Специалист по съдебна медицина. ДНК-анализи.

Ключови думи:  Съдебно медицинска експертиза, пръстови отпечатъци, съдебна психиатрия, съдебна психология, съдебен лекар, съдебни лекари, ДНК-анализ, изследване и съпоставяне на отпечатъци от пръсти, зъбни отпечатъци и изучаване ефекта на наркотици, алкохол и отрови върху човешкото тяло, аутопсияр аутопсии