Медицинска професионална мрежа

Счетоводство

Счетоводна къща НИИД Консулт се намира в близост до Пирогов. Извършваме счетоводно обслужване на ме...

Както всички легални дейности в България, така и индивидуалните практики на медицинските специалисти, здравните заведения и частното здравеопазване като цяло се нуждаят от счетоводно обслужване. Обикновенно големите лечебни заведения притежават собствен счетоводен отдел и извършват цялостното счетоводно обслужване на място. По-малките групови и индивидуални практики аутсорсват счетоводството си към счетоводни къщи и външни счетоводители, като така спестяват не малък разход за извършването на широката гама от счетоводни услуги. Характерът на дейността и законовите изисквания към практикуващите медицински специалисти позволяват еднократна обработка на документите в края на отчетния период от квалифициран счетоводител, докато груповите практики под формата на търговски дружества и всички лечебни заведения изискват ежемесечно счетоводно обслужване. В повечето счетоводни къщи в България може да бъде сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване на медицински специалисти и практики, тъй като специалистите от счетоводните къщи са с познания в различни области предвид многообразието на стопанските дейности, които обслужват, а познаването на законите и следенето на новостите от тяхна страна е задължително за предоставянето на адекватно счетоводно обслужване. В тази връзка изправени пред въпроса, дали да се доверите на самостоятелно работещия от вкъщи счетоводител или на счетоводна къща в която казусите могат да бъдат разглеждани от повече счетоводители, както и това, че колективната работа дава своеобразна гаранция за надеждно обслужване в едно с определено ниските цени на счетоводните услуги за бранша сравнено с други сектори на икономиката, отговорът е само един и той е в полза на качествено счетоводство извършвано от счетоводна къща.

Счетоводни услуги, пълно фирмено счетоводство. Фин...

Счетоводни услуги и консултации. Изготвяне ДДС дек...

Счетоводна къща, обслужване на предприятия, счетов...

Ключови думи:  счетоводство, счетоводител, счетоводна къща, счетоводна помощ