Медицинска професионална мрежа

Обучението по Медицина в България се осъществява в пет университета, както и в прилежащите им колежи. Медицински университет – София е комплексна структура изградена от четири факултета, един департамент, три колежа. В него се обучават повече от 4 000 студенти.; В Медицински университет “Проф. Параскев Стоянов” – Варна класическите модели на преподаване се съчетават с най-модерните технологии на обучение. Университетът разполага със система за допълващо електронно обучение с богато съдържание на електронни помагала.; Висш медицински институт – Плевен се състои от три факултета и медицински колеж и разполага с всички теоретични, предклинични и клинични катедри, необходими за провеждането на учебния процес. По данни на висшето училище, своето образование тук са получили повече от 4081 български и 582 чуждестранни студенти от 29 страни.; Висш медицински институт – Пловдив осъществява подготовка и повишаване квалификацията на специалисти в областта на медицината и здравеопазването и провеждане на научно-медицинска дейност.; Обучение по медицина се провежда и в Медицински факултет при тракийски университет – Стара Загора. Медицински колежи има в градовете София, Благоевград, Враца, Варна, Шумен, Добрич, Плевен, Русе, Велико Търново, Стара Загора, Сливен, Хасково, Пловдив и Бургас. В Медицински колеж към университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас се осигурява базисна подготовка на професионалисти в областта на здравните грижи и услуги, които успешно се реализират в публичния и частния сектор на здравната, фармацевтичната и медико-социалната мрежи на гр. Бургас, региона, страната и на международните пазари на труда.
Ключови фрази: студент по медицина, студенти фармация, студент по дентална медицина, информация за студенти, студенти по ветеринарна медицина, студенти във висшите медицински училища, студенти в медицински колежи, студентски интереси, статии за студенти, публикации за студенти,