Медицинска професионална мрежа

Спортна медицина

Спортна медицина е един от най-новите дялове в съвременната медицината занимаващ се с превенция на наранявания и лечение на наранявания свързани със спорта. Обект на нейните занимания са фитнес и спортните упражнения. Като отделна дисциплина навлиза едва в последните години на 20 век. Част от предметите изучавани по тази медицинска специалност хигиена и здравни грижи и първа помощ. Изследователската дейност в този дял на медицината е насочена към проблеми в областта на физически работен капацитет на спортисти от всякакви спортни дисциплини. Вниманието е фокусирано и върху бивши спортисти, неспортуващи, деца и подрастващи. Изследванията са насочени към изучаването на спортна травматология, хранене при спортисти, допинг и биостимулиране, кинезитерапия, спортен масаж, а също и към мекотъканни и манулно - мобилизационни методи за възстановяване при активно спортуващи и хора със соматични дисфункции. От съществено значение са изследванията в областта на влиянието на замърсяването на околната среда в училищните спортни занимания и създаването на нормални екологични условия в спортната и състезателна дейност.

Извършва профилактични прегледи на спортисти и акт...

Ключови думи:  спортна медицина, лечение на наранявания при спортисти, травми при спортисти