Медицинска професионална мрежа

Социални услуги

Социалните услуги се предлагат за да подпомагат грижата за хора притежаващи различни увреждания, проблеми в развитието, възрастни и хора със заболявания, имащи нужда от помощ по време на лечението им в здравно заведение или в домашна среда. Този вид дейности могат да бъдат насочени и към подкрепата на семейства и отделните им членове намиращи се в неравностойно положение и притежаващи необходимост от консултиране и информиране в определени ситуации, с цел по- бързо и по- ефективно ориентиране в социалната и здравната система. Социалните услуги могат да бъдат свързани и с подобряване грижите за пациента, оказване на психологическа подкрепа с цел избягването на социална изолация, както и облекчаването на близки и роднини в ангажиментите им към нуждаещите се.

Помощ на самотни и болни възрастни хора, грижа и р...

Комплекс от социални, психотерапевтични и здравно-...

Ключови думи:  Домашен помощник Личен асистент Социален асистент Болногледач Рехабилитатор Детегледачки частна линейка Домашни помощници Лични асистенти Социални асистенти Болногледачи Детегледачка частни линейки гледане на болен гледане на дете социален патронаж медицински транспорт гледане на възрастен човек защита от насилие социална дейност