Медицинска професионална мрежа

Сексология

Сексологията е наука, която разглежда въпросите на половото общуване, възпроизводството на живия организъм и пола. Занимава се със закономерностите на които те се подчиняват и изучава разстройствата, които са свързани с половата дейност. Предмет на науката Сексология е половият живот на човека заедно с неговите психични, социални и биологични отношения.
Това е наука за отношенията на половата двойка, която разглежда половото поведение на човека преди възникването му и след това в човешкото общество.
Индивидуалното развитие на половото поведение на човека и половата функционална система в различните възрастови преходни периоди се разглежда от Специалната сексология.
Приложната сексология, коята от своя страна се дели на патосексология или медицинска сексология разглеждаща причини, диагностика, клиника, развитие, профилактика и лечение на половите разстройства; и на педагогическа сексология - разглеждаща проблемите на възпитанието и половата просвета, семейното и брачното партньорство, както и проблемите на половия живот в спорта и армията и др.
На страниците на PlatformaMedica.com можете да откриете информация за лекари - специалисти в областта на сексологията, практикуващи в България.

 Диагностика и лечение на еректилната дисфункция. 

Ключови думи:  сексологични проблеми, търся добър сексолог, сексологични разстройства, полови разстройства, проблеми със секса, имам проблем със секса