Медицинска професионална мрежа

Рентгенови лаборанти

Рентгеновият лаборант изпълнява задачи в различни сектори от рентгенова и друга образна диагностика, в нуклеарната медицина, в лъчелечението и другите области на приложение на йонизиращите и нейонизиращи лъчи в медицината.

Ключови думи:  рентгенови лаборанти, рентгенов лаборант