Медицинска професионална мрежа

Психология и психотерапия

Психологията (от гръцки: ψυχή — душа, дух, пеперуда, λόγος — наука) е научна дисциплина, изучаваща умствените процеси и поведението на хора или животни, като често прилага научния метод при лабораторни изследвания. Психолозите се стремят да разберат ролята на умствените процеси в индивидуалното и обществено поведение, както и причиняващите ги физиологични и неврологични процеси. Психологията обхваща също прилагането на това знание в различни сфери, включително проблеми от ежедневния живот и лечение на психически заболявания. Основни обекти на изследване на психологията са възприятията, познавателната способност, вниманието, емоциите, мотивацията, функционирането на главния мозък, психологията на личността, поведението и междуличностните отношения. Някои учени, особено привържениците на дълбинната психология, включват в този списък и несъзнаваното. В своите изследвания психолозите използват емпирични методи за определяне на причинните и корелационни връзки между различни психосоциални променливи. В допълнение или вместо емпиричните и дедуктивни методи, някои клинични психолози разчитат на интерпретация на символи и други индуктивни техники.

Консултиране и оказване на емоционална подкрепа на...

Психологично консултиране в кабинети в Ямбол и Бур...

Неорайхиански аналитичен психотерапевт. Индивидуал...

Консултиране на деца и възрастни, училищно и семей...

Юнгиански терапевт. Музикотерапевт. Регистриран пс...

Център за психологична и психотерапевтична помощ -...

Д-р Милина невролог, психотерапевт. Лечение на стр...

Психологично консултиране; Психотерапия; Хипнотера...

Резултати 1 - 10 от 79

Ключови думи:  психология, психолог, заболяване на нервната система, душевни проблеми, психологически проблеми, проблеми с психиката, лечение на душевно болни хора, терапия на страхова невроза, лечение на неврози,