Медицинска професионална мрежа

Психиатрия

Психиатрията е дял от клиничната медицина, който изучава психичните разстройства и техните причини, патогенеза, клинична картина, протичане, патологична анатомия, патофизиология, разпространение, лечение и профилактика. Психиатрията се занимава и с изолиране на лица с психични разстройства или с патологични умствени отклонения, които представляват потенциална опасност както за тях самите, така и за околните. Психиатрични болници се появяват в средновековна Европа през XIII век. Едва през 19-ти век психиатрията е призната за отделна дисциплина, което води до неимоверно увеличаване броя на пациентите. Първата съвременна психиатрична клиника е основана в Берлин през 1865 г.

Психиатрия.ЛКК.Психотерпевт, сертифициран от Европ...

Стаж по специалността-32 г. Доктор по медицина, гл...

Резултати 1 - 10 от 235

Ключови думи:  психиатрия, психиатър, психично заболяване, психично отклонение, клиничен психолог, клинична психология