Медицинска професионална мрежа

Помощни средства за хора с увреждания

Медицински изделия за хора с неравностойно положение, това са различни видове инвалидни колички, столове за баня, проходилки.

Дистрибуция на медицински изделия,технически помощ...

Ключови думи:  инвалиди, инвалид, инвалидна количка, инвалидна рампа, помощно средство за инвалиди, слухови апарати, протези