Медицинска професионална мрежа

Ортодонтия

Ортодонтия произлиза от гръцката дума orthos – правилен или перфектен и odous - зъб. Това е специалност на денталната медицина, която се занимава с изследване и лечение на неправилната захапка – малоклузия. Историците твърдят, че за възникването на ортодонтията имат заслуга двама души Dr. Norman W. Kingsley и J. N. Farrar, но на системата Edgewise, която е прототип на всички съвременни брекети е създател д-р Едуард Енгъл. Той създава и първата клинична класификация на ортодонтските заболявания, която се използва и до днес в стоматологията. Ортодонтското лечение може да се прилага във всички възрасти.

Специализирана клиника за лечение на зъбно-челюстн...

Специализирано ортодонтско лечение

Резултати 1 - 10 от 19

Ключови думи:   ортодонтия, ортодонт, неправилна захапка, брекети, шини