Медицинска професионална мрежа

Орална хирургия

Оралната хирургия e лечението на хирургични заболявания на устната кухина и прилежащите към тях заболявания на лицево-челюстната област. Обект на оралната хирургия е екстракцията на зъби вследствие на периодонтити (остри, хронични, обострени), затруднено поникване на зъбите, непоникване на зъбите. Периапикални грануломи и кисти на зъбите и челюстите. Подготовка на челюстите и устната кухина за протезиране. Това са група методи, обединени под названието “Предпротетична хирургия”. Тесен дял от предпротетичната хирургия е зъбната имплантология. Заболявания на зъбодържащия апарат.Те са обособени като отделна дисциплина, наречена “Пародонтология”. Пародонтологията използва терапевтични (лекарствени), протетични, хирургични, ортодонтски и комбинирани методи за лечение на пародонта.   Обект на оралната хирургия са именно хирургичните методи. Те са обединени в отделна дисциплина, която се нарича “Пародонтална хирургия”.

Орална дентална хирургия-ретинирани мъдреци,кисти,...

Специалист по орална и лицево-челюстна хирургия, и...

Ключови думи:  орална хирургия, орален хирург, изваждане на зъб, пародонтална хирургия