Медицинска професионална мрежа

Орална имплантология

Съществуват находки още от древността при маите и в Египет, доказващи ранните успешни опити за заместване на загубените зъби. Най-ранните датирани успешни имплантации са от 600 г. пр. Хр. Доказателството, че имплантацията е била успешна е вкостяването (остеоинтеграцията) на импланта в костите на намерените артефакти. Бурното развитие и масовизацията на имплантологията започват през 80-те години на миналия век. Но началото е поставено 20 години по-рано. Като знакова се определя първата Dental Implant Consensus Conference през 1978 г. организирана от National Institutes of Health и Harvard University, която набелязва и дефинира критериите, официализира и каталогизира терминологията и по такъв начин поставя имплантологията в категорията на денталните дисциплини. Поради значителния напредък на медицината и в частност - стоматологията, зъбните имплантати или импланти предлагат решение на доста проблеми. Импланти за зъби са титанови вътрекостни винтове, които се поставят в костта. Служат за предаване на натоварването по време на дъвчене в участъци, където естествените зъби са загубени.

Орална хирургия, имплантология, естетично зъбопрот...

Диагностични и лечебни методи в областта на зъбопр...

Ключови думи:  орална имплантология, орален имплантолог, импланти, зъбни импланти, зъбен имплант цена