Медицинска професионална мрежа

Онкология

Онкологията (от гр. ογκος — „подутина“ и λόγος — „слово“, „учение“) е науката, изследваща злокачествените (раковите) образувания при бозайниците. Тя се занимава с етиологията и патогенезата на туморните процеси, диагностиката, лечението, както и с профилактиката им. Дисциплината онкология е пряко свързана с всички останали медицински науки. Тя има пряка връзка с генетиката, биохимията, молекулярната биология, микробиологията, анатомията, цитологията, хистологията и патологията. Изучаването на раковите образувания се извършва от медицински специалисти с много голяма подготовка в областта на хистологията, биохимията и молекулярната биология. Специалистите по онкология се наричат онколози.

Ключови думи:   онкология, онколог, рак, превенция на ракови заболявания