Медицинска професионална мрежа

Общопрактикуващи лекари

Обща медицина е широка медицинска специалност, която се занимава с профилактиката, диагностиката, терапията и рехабилитацията при човешките болести. Това е най-широката специалност в медицината, по-обширна дори от вътрешните болести. Задачата на общопрактикуващият лекар е да открие своевременно рисковите фактори у индивида, да проследява, да намали или премахне риска от развитие на дадено заболяване. ОПЛ или GP от английски General Practitioner - основно се занимава с превенция на основните хронични заболявания: Артериална Хипертония, Диабет, рак с различна локализация (рак на гърдата, шийката на матката, дебелото черво и др.), хронични заболявания на дихателната система (ХОББ), ревматологични заболявания (остеопороза) и др.

Общопрактикуващ лекар

Общопрактикуващ лекар

Общопрактикуващ лекар

Общопрактикуващ лекар

Личен лекар. Джипи.

Общопрактикуващ лекар в гр. Горна Оряховица.

Резултати 1 - 10 от 11

Ключови думи:  общопрактикуващ лекар, личен лекар, джи пи, gp