Медицинска професионална мрежа

Обществени организации

Неправителствена организация (НПО) е всяка частна, независима от държавното управление институция, която развива обществена дейност без стопанска цел и се финансира от източници, несвързани с правителството. В Платформа Медика ще намерите информация за различни обществени организации - асоциации, фондации, сдружения, пациентски организации и други, чиято дейност е пряко свързана с медицината и се отнася до подпомагане, съдействие, поддръжка, защита и насърчаване на всички нуждаещи се от помощ в здравна и социална насока.

В книгата се разглеждат подробно енергетическите т...

Предлага за вашето здраве - Продукти эа лечебно хр...

Ключови думи:  обществени организации, обществена организация, фондации с медеценска насока, здравни организации, опганизации на пациенти, пациентски организации,