Медицинска професионална мрежа

Образна диагностика

Образната диагностика е научна дисциплина, която чрез получени с помоща на различни физични принципи образи на анатомична структура позволява диагностициране и лечение на заболявания от различен характер.

Образна диагностика и неврология.

Ключови думи:  образна диагностика, рентгенолог, рентгенологично изследване, изследване с контрастно вещество, разчитане на скенер, разчитане на ЯМР, разчитане на рентгенова снимка