Медицинска професионална мрежа

Нефрология

Нефрология е дял от медицината занимаващ се с диагностика, консервативно лечение и превенция на бъбречните заболявания. Повечето от болестите, засягащи бъбреците са израз на общи нарушения. Сега е доказано, че хронично бъбречно заболяване е рисков фактор за развитието и прогресирането на сърдечно-съдови заболявания. Лекар-специалист се нарича нефролог.

Диагноза и лечение на заболявания на бъбреците и п...

Специалист - вътрешни болести и нефрология.

Ключови думи:  нефрология, нефролог, бъбречни заболявания, камъни в бъбреците, болести на бъбреците, бъбречна криза