Медицинска професионална мрежа

Медицинско право

Медицинско право не е отделна правна специалност. То по-скоро се отнаса до специализиране на юридическата и адвокатска практика в решаване на казуси отнасящи се до широката медицинска практика, правата на пациентите, взаимоотношенията лекар - пациент, правното обслужване на отделните практики и лечебните заведения, здравно осигуряване, както и консултации и тълкувания имащи отношение към медицинското законодателство и правната страна на цялата сфера на медицинското обслужване. На страниците на PlatformaMedica.com можете да откриете информация за юристи, чиито специализирани услуги са насочени както в полза защита правата на пациентите, така и към обслужване и защита на лечебните заведения и медицинските специалисти.

Интересите ми са в областта на деликтното право-не...

Специализация: Корпоративно и данъчно право, несъс...

Консултации във връзка с правоотношенията между па...

Практикува в областта на търговско, административн...

Адвокат. Софийски университет “Св. Климент Охридск...

Ключови думи:  медицинско право, юридически съвет, легална помощ за медицински случай