Медицинска професионална мрежа

Медицински факултет - Пловдив

Обучението по медицина в Медицински факултет - Пловдив продължава 6 години. То включва обучение по предклинични и клинични дисциплини и едногодишен лекарски стаж.

Ключови думи:  Медицински факултет Пловдив, висше медицинско училище Пловдив