Медицинска професионална мрежа

Медицински транспорт

Медицинският транспорт осигурява танспортирането на пациенти до и от болници, оздравителни съоръжения, диализни центрове, рехабилитационни центрове, медицински кабинет от техния частен дом или място на пребиваване по сигурен и професионален начин с превозни средства притежаващи необходимото оборудване, като се гарантира грижа за пациентите и спазването на професионален етичен кодекс.

Специализиран Медицински Транспорт .

Ключови думи:  медицински транспорт, частна линейка, превозване на болни хора, транспорт на болен, платен превоз на болен