Медицинска професионална мрежа

Медицински сестри

Дълги години Медицинските сестри бяха определяни като „среден” медицински персонал. В съвременните условия те вече са и с висше образование - бакалаври, магистри и дори доктори на науката по здравни грижи.

Интересувам се от новости и нови работни места.

Ключови думи:  медицински сестри, медицинска сестра