Медицинска професионална мрежа

Медицински преводи и езикови курсове

Владеенето на чужди езици е неотменна част от специализацията и развитието на медицинските специалисти в България. Навлизането на чуждестранни инвеститори и изграждането на лечебни заведения от тях налага поддържането на висока степен на компетентност и ниво на обслужване на медицинския персонал както и изисквания за владеенето на чужди езици с цел удобство за чуждестранните пациенти, постигане на европейско ниво на обслужване, използване на специализирана чуждестранна литература, участие в международи форуми с цел повишаване квалификацията на медицинските специалисти и поддържане нивото на информираност от страна на заетите в сферата на медицината. Взимайки в предвид изискванията на съвременната медицинска практика и необходимостта от активно обучение на желаещите да повишат нивото на чуждоезиковото си обучение редица преводачески агенции в България предлагат специализирани езикови курсове за медици. В случаите на необходимост от извършване на преводи на медицински текстове, документи и др. се предлагат преводачески услуги от преводачи специализирани в медицински преводи на различни езици.

Предлагам устни и писмени преводи от български на ...

Медицински удостоверения, медицинска литература, е...

Медицинско оборудване, педиатрия, стоматология, ор...

Медицински преводи. Езикови курсове за медици. Ези...

Чуждоезиково обучение за медици.

Медицински английски за лекари и медицински сестри...

Предлага най-новата оригинална учебна система “Lif...

Агенция "Уебтранс" е специализирана в превода на в...

Ключови думи:  медицински превод, езиков курс за медици, медицински преводи, превод на медицинска литература, преводи на медицински документи, превод на епикриза