Медицинска професионална мрежа

Медицински лаборанти

Медицинският лаборант изпълнява широк спектър от клинични, хистологични, микробиологични, паразитологични дейности в лабораторията.

Клинична химия, протеин имунофиксация урина, серум...

Ключови думи:  медицински лаборанти, медицински лаборант