Медицинска професионална мрежа

Логопедия

Логопедията е наука, която изучава нарушенията на речта и езика, гласовите нарушения, нарушенията в гълтането - дисфагия(според най-новите тенденции) и разработва терапевтични методи за преодоляването им. В България все още се използва терминът от гръцки произход "логопедия", но в страните, където официален език е английски, отдавна се е наложила тенденцията да се използват описателни названия: "говорна патология" (Австралия); "говорно-езикова патология" (Канада); "говорно-езикова терапия" (Нова Зеландия); "говорна и езикова терапия" (Великобритания) или "говорно-езикова патология" (САЩ).

Консултация, диагностика и терапия на езикови и го...

Консултация, диагностика и терапия на езикови и г...

Психолог.Логопед. Психодиагностика и консултации з...

Терапия на езиковите и говорни нарушения. www.log...

Логопедичен кабинет за работа с деца и възрастни

Резултати 1 - 10 от 35

Ключови думи:  логопедия, логопед, говорен дефект, проблеми с речта, дисфагия