Медицинска професионална мрежа

Лицево - челюстна хирургия

Това е специалност обединяваща терапевтични и оперативни методи от Хирургия, Пластична хирургия, Стоматология, Неврохирургия, УНГ, Офталмология. Гранична и без ясно дефиниран обем на работа специалност.

Специалист по лицево - челюстна хирургия.

Лицево - челюстна хирургия, тумори на лицето, шият...

Лекар, лицево - челюстна хирургия. Преглежда след ...

Орална и лицево-челюстна хирургия, дентална имплан...

Специалист по лицево - челюстна хирургия. Завеждащ...

Ключови думи:  лицево-челюстна хирургия, лицево-челюстен хирург, орална хирургия, пластична хирургия