Медицинска професионална мрежа

Българското здравеопазване е система от органи, институции, организационно обособени структури и дейности за укрепване, опазване и възстановяване на здравето и лечение на заболявания, основаващи се на медицинската наука и практика, традициите и конкретните социално-икономически условия в страната.  Лечебни заведения могат да бъдат: - Индивидуална практика за Първична медицинска помощ - Групова практика за Първична медицинска помощ - Индивидуална практика за Извънболнична специализирана медицинска помощ - Групова практика за Извънболнична специализирана медицинска помощ - Медицински център; Специализиран център; Медико-стоматологичен център - Диагностично-консултативен център - Самостоятелни медикодиагностични и медикотехнически лаборатории Болници: - за активно лечение - за долекуване и продължително лечение - за рехабилитация - за долекуване, продължително лечение и рехабилитация Болниците могат да бъдат още: - специализирани - многопрофилни - районни - областни - междуобластни - национални - университетски - Центрове за спешна медицинска помощ - Центрове за трансфузионна хематология - Диспансери - с или без стационар - Домове за медико-социални грижи - Хосписи

Публикации в Лечебни заведения

публикувано на

Как да разпознаем живото застрашаващи симптоми Често здравето и успехът ни зависят дотолкова, колко обръщаме внимание на малките сигнали, които подава тялото ни. Ако се научим да се вслушваме в тях ще си спестим много главоболия и ще съхраним живота си по-дълго. Въпреки, че посещението в лекарският кабинет трае само около 10-15 минути

публикувано на

Какво представляват хоспис грижите по света Хосписът е достъпен в САЩ при пациенти с терминално заболяване, обикновено без никакви разходи за болните. Много от пациентите не са запознати с хоспис услугите до последните дни от живота си, а именно такава информация би била полезна за тях. Вярно е, че здравните проблеми и хосп

публикувано на

Комари - опасност и зарази Настъпи един от най-красивите сезони от годината. Със старта на лятото се променя цялата природа, настроение. На вън става по-красиво и приятно. Навсякъде е зелено, ухае прекрасно, но с всички положителни характеристики за лятото появявата на насекомите приоритизира красотата. Пълзящи, ле

публикувано на

Проучвания около тютюнопушенето Тютюнопушенето е световен проблем, които обхваща все повече хора и то от най-различни възрастови групи. Почти няма група от населението, която да не е засегната от него било то пряко или косвено. От тютюнопушенето страдат всички, като се започне от неродените още деца и се стигне до най-възрастно

Ключови фрази: лечебни заведения, лечебно заведение, медицински център, болница, хоспис, клиника