Медицинска професионална мрежа

Лапароскопска хирургия

Минимално инвазивен метод, наричат я още “безкръвна хирургия”. Оперативната намеса се извършва почти без разрези. През малки отвори в коремната стена се вкарва инструмент наречен лапароскоп, чрез който се предават образи към видеоекран. Хирургът извършва операцията наблюдавайки екрана, който предава образа с голямо мащабиране. Това води до много по-фини движения и преценки при операцията.

Специалист - Хирург, Коремна , Лапароскопска , Жлъ...

Антони Филипов завършва Медицинския университет Со...

Жлъчно-чернодробна, панкреатична хирургия и лапаро...

Специалист хирург. Завеждащ хирургичното отделение...

Хирург с дългогодишен стаж и опит в общата и корем...

Ключови думи:  лапароскопска хирургия, безкръвна хирургия, миниинвазивна хирургия, безкръвна операция