Медицинска професионална мрежа

Коремна хирургия

Хирург - професор по хирургия- обща хирургия-спешна хирургия-онкология- жлъчно-чернодробна хирургия-...

Доцент Д-р Юлий Ванев е практикуващ хирург от 1983 година и изследовател в областта на общата, спешн...

Работи с НЗОК

Приоритет в дейността на Трета хирургична клиника е спешната гръдна и коремна хирургия, онкологични ...

Работи с НЗОК

Завършва медицина през 1992 г. в МУ- гр.София. През 1994г. печели конкурс "Клинична ординатура по об...

Коремната хирургия, наричана още висцерална е специалност, която се занимава с диагностика и хирургично лечение на заболявания и причинени травми на органите в корема и предната коремна стена.

Хирургия при доброкачествени и злокачествени болес...

Специалист - хирург - Началник Ендоскопска, Ендокр...

Резултати 1 - 10 от 93

Ключови думи:  коремна хирургия, коремен хирург, висцерална хирургия, коремни органи