Медицинска професионална мрежа

Кинезитерапия

Наименованието кинезитерапия произлиза от гръцки „kinesis” – движение и „терапия” – лечение, или лечение чрез движение. Това е самостоятелна дисциплина, опираща се на опита и постиженията на всички останали медицински дисциплини. Лечебен масаж, физикална терапия и кинезитерапия се прилагат на пациенти с ортопедични, неврологични и други заболявания (след лекарско назначение). Природните фактори, масажът и някои психологични техники се прилагат много резултатно за възстановяване на равновесието в организма с цел възстановяване на здравето, което е основната задача на кинезитерапията.

Индивидуална възстановителна гимнастика, лечебни м...

най-ниски цени, най качествените кинезио ленти в Б...

Кабинет по масаж, рехабилитация и физиотерапия - г...

Масажи и рехабилтация на достъпни цени в центъра н...

Резултати 1 - 10 от 11

Ключови думи:   кинезитерапия, кинезитерапевт, лечение на разтежения, лечение на мускулни травми, раздвижване след счупване,