Медицинска професионална мрежа

Зъботехнически лаборатории

Зъботехническите лаборатории са лечебни заведения за извънболнична помощ и се регистрират в Районните центрове по здравеопазване. В тях работят зъботехници в екип ръководен от дентален лекар. Те изработват зъбопротезни конструкции, ортодонтски апарати и ортопедични шини. Активно участват при възстановяване на дефекти на зъбните редици.

Изработва консултира всички видове зъбопротезни ко...

Елате в света на красивите усмивки.

Ключови думи:   зъботехнически лаборатории, зъботехническа лаборатория