Медицинска професионална мрежа

Зъботехници

Зъботехниците са специалисти, които се занимават с изработването по указание на денталния лекар на различни протезни конструкции и апарати за нуждите на денталната медицина.

Зъботехническа лаборатория с опит и амбициозен еки...

Ключови думи:   зъботехници, зъботехник, изработка на протези, зъбна протеза