Медицинска професионална мрежа

Здравно застраховане и осигуряване

При здравното застраховане се покриват щетите при възникването на определен риск - тежко заболяване или инцидент, застрашаващ живота на човек, а също и при инвалидизация. Тогава застрахователят плаща част или цялото лечение. Здравните застраховки съществуват самостоятелно или като част от застраховка "Живот". Всяка една от застрахователните компании предлага широк спектър от здравни застраховки.

\\\"ДЗИ - Здравно осигуряване\\\" АД е част от бел...

Ключови думи:  здравно застраховане, здравно осигуряване