Медицинска професионална мрежа

ДКЦ

Диагностично-консултативен център - лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ.

ДКЦ Софиямед Специализирана извънболнична помощ.pr...

Диагностично - консултативен център XXV.

Общопрактикуващ лекар, детска и женска консултация...

Лечение на остри заболявания, травми и хронични бо...

Диагностичен център - специализирани кабинети, кли...

Ключови думи:  дкц, диагностично-консултативен център