Медицинска професионална мрежа

Дерматология и венерология

Дерматологията е клон от медицината, която се занимава с откриването и лечението на всички проблеми по кожата. Названието идва от гръцкото дерма (кожа). Кожата представлява най-големият орган в човешкото тяло /при възрастен човек достига около 2 кв.м, а заедно с подкожната тъкан тежи около 20 кг/. Има двустранна функция: защитава организма от агресивните външни фактори и го предпазва от загубата на вода; свързва човешкия организъм с околната среда. Специалистът в областта на дерматологията се нарича дерматолог. Съществуват множество клиники по дерматология работещи в областта на естетична и клинична дерматология. Венерологията се занимава с изучаването на инфекциите предавани по полов път или така наречените венерически болести и тяхното лечение и профилактика. Полово предаваните болести са голяма група инфекциозни заболявания, които се причиняват от различни микроорганизми /бактерии, вируси, гъбички, паразити/, имат разнообразна клинична симптоматика, ангажираща първично урогениталния тракт и това, което ги обединява е, че имат еднакъв механизъм на предаване и разпространение, а именно сексуален контакт между партньорите. В последно време към полово предаваните болести бяха прибавени СПИН и вирусните хепатити, макар че те не са класически представители на венерическите заболявания. Лекар – специалист в областта на венерологията се нарича венеролог.

Доцент към Катедрата по дерматология и венерология...

Резултати 1 - 10 от 35

Ключови думи:  дерматология, венерология, дерматолог, венеролог, венерически болести, венерическа болест, дерматологично заболяване, кожно заболяване