Медицинска професионална мрежа

Дентални лекари

Лекар по дентална медицина (стоматолог - преди 2007 година) е лице, което притежава образователно-квалификационната степен "Магистър по дентална медицина (стоматология)" и има право да извършва дентално-медицински (медико-стоматологични) дейности. Лекарите по дентална медицина провеждат изследвания; усъвършенстват или разработват теории и оперативни методи; поставят диагнози, консултират и прилагат дентално лечение; осъществяват първична и специализирана дентална помощ. В ежедневния език се използва думата зъболекар, тъй като той е специалист точно по състоянието и лечението на зъбите. Към настоящия момент зъболекар или стоматолог се нарича дентален лекар или лекар по дентална медицина.

кореново лечение, гранулом, киста, биокерамика, из...

Индивидуална практика за първична дентална помощ -...

Завършил съм висше образование специалност фармаци...

Кабинет по дентална медицина,с.Калояново ул.Асен Г...

Дентална алергология, детска дентална медицина, ли...

Дентален лекар-цялостно зъболечение с най-съвремен...

Поливалентна практика.

Д-р Богомил Стоев е млад специалист по дентална ме...

Резултати 1 - 10 от 706

Ключови думи:  - детски дентални лекари, детски дентален лекар, детски стоматолог, детски зъболекар, детски зъби