Медицинска професионална мрежа

Вирусология и паразитология

Вирусологията, като наука изучава природата и произхода на вирусите, както и заболяванията, причинени от тях. Общата вирусология се занимава с проучване на естеството и произхода на вирусите, структурата и химичния им състав, устойчивостта на химични и физични фактори, действието на вирусите в клетката, общите принципи на профилактиката и диагностиката. Също така, изследва паразитните инвазии, етио-патогенезата, епидемиологичните особености, лабораторната диагностика, имунната реактивност, лечението и имунопрофилактиката на бактериалните и вирусните инфекции, включително и на вътреболничните. Паразитологията принадлежи към биологичните науки и изучава явленията на паразитизма. Нейната главна цел е опазване на човешкото здраве, здравето на животните, както и защитата на растенията. Тя изучава паразитните болести, принципите на борба с паразитите, физиология на паразитите, анатомията им, географското разпространение, взаимодействие с гостоприемнците, зависимостот външни условия, а също и произход и еволюция на зоо- и фитопаразитите. Систематично, паразитологията се дели на фито- ( бактериология, вирусология, микология ) и зоо- (протозоология , хелминтология, арахноентомология) паразитология. Според вида на гостоприемника паразитологията се разделя на медицинска, агрономическа и ветеринарна.

Ключови думи:  вирусология, паразитология, вирусно заболяване, паразити, паразитологични изследвания, добър вирусолог, добър паразитолог