Медицинска професионална мрежа

Ветеринарни техници

Ветеринарните техници изпълняват възложените им от ветеринарния лекар консултативни, диагностични, профилактични и терапевтични задачи. Осигуряват грижата за животните по време на лечението, настаняването им за стационарно лечение във ветеринарни центрове и клиники, асистират на ветеринарния лекар за извършване на различни процедури и оперативна интервенция.

Балканска база данни за идентификация на домашни л...

Ключови думи:  ветеринарни техници, ветеринарен техник